Borgå, Finland del 2 (om Runeberg som nationalskald)

Johan Ludvig Runeberg föddes i Jakobstad i Österbotten. Dit kommer jag i del 3, men här ska jag nu fortsätta min berättelse med Borgå som fond. Runeberg flyttade dit 1837 och blev staden trogen till sin död 40 år senare. Efter succén med Fänrik Ståls sägner sålde han sina förlagsrättigheter i Sverige för stora pengar, …

Borgå, Finland del 1 (om ett skolbibliotek)

I juli 1809 avslutades Borgå lantdag i huset på bilden, som då var stadens gymnasieskola. Den ryske kejsaren Alexander I slog fast att Finland skulle bli ett autonomt storfurstendöme. Ryssland var i krig, en sammandrabbning med Napoleon låg nära. Därför var det var viktigt att snabbt lösa situationen i Finland, som gavs löften om goda …

Rovaniemi och Tornedalen (del 2 om bl a Struves meridianbåge)

Kyrktornet i Nedertorneå är, tillsammans med observatoriet i Tartu, de två enda byggnadsverken som utgör mätpunkter för Struves meridianbåge. I del 1 ger jag en ganska utförlig bakgrund till Struve och hans mätningar. Har ni läst det så förstår ni att Nedertorneå kyrka var ett givet besöksmål på den resa jag och mina vänner gjorde …